Διδασκαλία εξ' αποστάσεως

Η σύγχρονη τεχνολογία σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία καθοδήγησης μαθητών για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αποτελούν τον καταλύτη για την υλοποίηση των ονείρων και στόχων του μαθητή.

Το μάθημα γίνεται online. Σε πραγματικό χρόνο, ο μαθητής παρακολουθεί τον καθηγητή στην οθόνη του του υπολογιστή του, βλέποντας ακριβώς ό,τι εκείνος γράφει. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να θέσει απορίες και συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο μαθητής βρίσκεται στο δικό του περιβάλλον, που είναι οικείο και παρακολουθεί το μάθημα, ακριβώς όπως όταν είναι ο καθηγητής δίπλα του. Το μάθημα εξελίσσεται ανάλογα τις δυνατότητες του μαθητή, καλύπτοντας πάντα τις προσωπικές του ανάγκες και ικανότητες και δεν είναι ποτέ μαγνητοσκοπημένο.

Ταυτόχρονα ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει στον μαθητή, παραδείγματα που μόνο μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων υπολογιστών μπορούν να δοθούν, ώστε η κατανόηση της ύλης να είναι πιο αποτελεσματική. Υπάρχει ευκολία αξιολόγησης και παρακολούθησης προόδου σε πραγματικό χρόνο, ώστε μαθητής και γονείς – κηδεμόνες να έχουν σαφή εικόνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιπροσθέτως, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βοηθά τον μαθητή να αυξήσει την υπευθυνότητα του, να οργανώσει το χρόνο μελέτης του, πάντα με την υποστήριξη του καθηγητή του.

Σωστή και μεθοδευμένη καθοδήγηση, κοντά στο μαθητή, πάντα με σκοπό την επίτευξη των στόχων του.